Inne polecane

O badaniach naukowych

Czarne dziury: Na granicy wiedzy
film dokumentalny Netflix, 2021
O niezwykłej pasji do badań naukowych, o ogromnej satysfakcji jaką daje praca naukowa i dokonane odkrycia oraz o tym, jak wilkiee znaczenie w tym wszystkim ma praca zespołowa

Rachunkowość jako produkt i narzędzie legitymizacji jest pierwszą monografią, która systematyzuje dotychczasowy dorobek naukowy na temat związków rachunkowości i legitymizacji. Książka prezentuje wyniki oryginalnych badań teoretycznych i empirycznych, które wyjaśniają dlaczego i w jaki sposób legitymizacja kształtuje rachunkowość.