Lektura obowiązkowa

Tutaj są artykuły i książki, które każdy badacz rachunkowości powinien przeczytać.

O badaniach w rachunkowości

Nelli Artienwicz

Rachunkowość behawioralna
CeDeWu, Warszawa, 2018, (ISBN: 9788375569773)

Nelli Artienwicz

Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości – analiza publikacji
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2018, 100 (156) 

Nelli Artienwicz

Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2015, 82 (138) 

Dominika Korzeniowska

Przedmiot badań rachunkowości behawioralnej
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2018, 98 (154)

Anna Szychta

Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2015, 85 (141)

Anna Szychta

Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2014, 80 (136)

O badaniach w naukach społecznych

Michael Angrosino

Badania etnograficzne i obserwacyjne
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, (9788301162924)

Earl Babbie

Badania społeczne w praktyce
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, (ISBN: 8301140682)

Jerzy Brzeziński

Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice
Scholar, Warszawa 2013, (ISBN: 9788373832961)

Kathy Charmaz

Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, (ISBN: 9788301160869)

John W. Creswell

Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2013, (ISBN: 9788323335399)

Barbara Czarniawska

Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne?
Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2021, (ISBN: 9788365766625)

Barbara Czarniawska

Trochę inna teoria organizacji
Wydawnictwo Poltext, 2013, (ISBN: 9788375612530)

Barbara Czarniawska

Antropologia i teoria organizacji: wczoraj i dziś
Problemy Zarządzania 9/2  2011, s. 11-29

Dariusz Jemielniak

Badania jakościowe, tom I i II
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021 (ISBN: 9788301169459, ISBN: 9788301169466)

Krzysztof Konecki

Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018 (ISBN: 9788301145521)

Michał Krawczyk

Ekonomia eksperymentalna
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, (ISBN 978-83-264-3798-4), (ISBN-PDF-a 978-83-264-5176-8)

Dawid Silverman

Interpretacja badań jakościowych
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (ISBN: 9788301151584), Wydanie 2 – 2021

Dawid Silverman

Prowadzenie badań jakościowych
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (ISBN: 9788301154806), Wydanie 2 – 2021

Antoni Sułek

Eksperyment w badaniach społecznych
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979 (ISBN 83-01-00032-5)