Nasze artykuły

Etyka i religia a rachunkowość

Nelli Artienwicz (z Renatą Burchart i Małgorzatą Cygańską)

The ethical judgments of Polish accounting students regarding earnings management
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2019, 104 (160)

Ewa Wanda Maruszewska

Postrzeganie uznaniowych regulacji rachunkowości w obszarze połączeń jednostek. Perspektywa etyczna
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2020, 64(8)

Ewa Wanda Maruszewska

Postrzeganie elastycznych regulacji rachunkowości w zakresie odpisów aktualizujących aktywa
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2019, 63(12)

Małgorzata Czerny (z Martą Mazurowską)

The specificity of the financial statements of an Islamic bank operating under Sharia
„Accounting Reporting and Auditing. Meeting the Needs of the Information Preparers and Users”, 2020

Piotr Wójtowicz (z Konradem Grabińskim)

The impact of catholic religion on earnings management: A case of Poland
„Journal of International Financial Management & Accounting”, First published: 01 November 2021

Piotr Wójtowicz (z Konradem Grabińskim)

Earnings quality, earnings management and religiosity: A literature review
„International Entrepreneurship Review”, 2019, 5(4)

Historia rachunkowości w perspektywie interpretatywnej i krytycznej

Mikołaj Turzyński

Raporty z wyników finansowych procesu Zagłady. Przykład operacji „Reinhardt”
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2021, 45 (1)

Mikołaj Turzyński

Organizacja systemu rachunkowości w getcie łódzkim w latach 1940–1944. Perspektywa ofiar zagłady
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2021, 107 (163)

Osobowość a rachunkowość

Joanna Cewińska, Lena Grzesiak, Kabalski Przemysław (z Ewą Kusidel)

Holland’s personality types versus preferences in accounting
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2017, 93 (149)

Płeć a rachunkowość

Analiza tekstu i podejście narracyjne

Barbara Czarniawska

New plots are badly needed in finance: Accounting for the financial crisis of 2007-2010
„Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 2011, 25(5)

Barbara Czarniawska

Women in financial services: Fiction and more fiction
„The sociology of financial markets”, 2005

Barbara Czarniawska

Accounting and detective stories: An excursion to the USA in the 1940s
„Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 2012, 25 (4)

Barbara Czarniawska

Budgets as texts: On collective writing in the public sector
„Accounting, Management and Information Technologies”, 1992, 2(4)

Procesy poznawcze a rachunkowość

Nelli Artienwicz (z Sabiną Kołodziej)

Efekt zakotwiczenia i przypomnienia normy a wierne odzwierciedlenie sytuacji finansowej jednostki
”Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2021, 45 (4)

Ewa Wanda Maruszewska (z Sabiną Kołodziej)

The role of justification in individual and group decisions about indirect cost allocation – evidence from Poland
“Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2019”, 104(160)

Elżbieta Jaworska (z Grzegorzem Buciorem)

Manipulacja strukturalna jako element zarządzania wrażeniem w listach zarządu do akcjonariuszy największych polskich przedsiębiorstw
“Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2019, 104(160).

Elżbieta Jaworska (z Grzegorzem Buciorem)

Zarządzanie wrażeniem w raportowaniu finansowym na przykładzie sprawozdania z działalności
“IBIMA Business Review”, 2020 (2020)

Stres i wypalenie zawodowe a rachunkowość

Wkrótce

Księgowy w środowisku cyfrowym

Ewa Wanda Maruszewska (z Maciejem Andrzejem Tuszkiewiczem)

Pomiar poziomu satysfakcji użytkowników końcowych systemów finansowo-księgowych – badanie ankietowe
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2021, 65(2)

Wizerunek księgowych

Marta Nowak

Księgowi a controllerzy. Autopercepcja controllerów oraz ich postrzeganie księgowych
„Współczesne dylematy rachunkowości i controllingu”, 2020

Marta Nowak

Postrzeganie roli współczesnego księgowego. Badania z zastosowaniem metafory zoomorficznej
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2017, 341

Kultura a rachunkowość

Wkrótce