Nasze badania

Zespół w składzie Nelli Artienwicz, Elżbieta Jaworska, Przemysław Kabalski, Dominika Korzeniowska, Ewa Wanda Maruszewska i Marta Nowak prowadzi badanie jakościowe konsekwencji psychologicznych, oceny etycznej i skutków społecznych działań głównych aktorów środowiska księgowych w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022.

Zespół w składzie Aleksandra Baszczyńska, Przemysław Kabalski, Marzena Syper-Jędrzejak, Marta Nowak i Joanna Szwajcar prowadzi badanie ankietowe skali, przyczyn i skutków wypalenia zawodowego w zawodzie biegłego rewidenta. Badaniu patronuje Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Zespół w składzie Nelli Artienwicz, Elżbieta Jaworska, Dominika Korzeniowska i Ewa W. Maruszewska prowadzi badanie jakościowe (wywiady pogłębione) refleksji księgowych na temat predyspozycji płci dla wykonywania zawodu księgowego oraz wpływu nastroju, motywacji i stresu w pracy księgowego na tworzenie informacji sprawozdawczych.
Joanna Szwajcar w ramach pracy doktorskiej prowadzi badanie ankietowe wypalenia zawodowego wśród księgowych w powiązaniu z wysiłkami i nagrodami w pracy. Pomoc w badaniu w formie rozpowszechnienia ankiety wśród księgowych zaoferowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które dostrzega „potrzebę głębszego zdiagnozowania tego zjawiska”.